Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola nr 117Przyjazna Kraina” to integralny podmiot naszej placówki działający ściśle w jej strukturach. Rada reprezentuje interesy oraz wspólne dobro zarówno rodziców, jak i wychowanków naszego przedszkola. Jej działania reguluje Prawo oświatowe oraz nasz Statut.

Rada Rodziców ma swój rachunek bankowy założony w Banku Millennium, na który można dokonywać dobrowolnych wpłat.

Zgromadzone na koncie środki przeznaczane są na różnego rodzaju atrakcje dla naszych Przedszkolaków: nagrody i prezenty dla dzieci, teatrzyki, koncerty, imprezy okolicznościowe.


Nr konta: 36 1160 2202 0000 0001 7893 8287


Nazwa Odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie,
ul. Sielecka 26, 00-736 Warszawa.

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz składka za miesiąc … .