Opłaty za żywienie

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od stycznia 2021 r. wynosi  10,00 zł

Śniadanie: 3,00 zł
Obiad: 5,00 zł
Podwieczorek: 2,00 zł

Płatności za żywienie prosimy dokonywać z góry za każdy miesiąc – do dnia 10. każdego miesiąca.

Nr konta do przelewu: 65 1030 1508 0000 0005 5052 3078

Tytułem: imię i nazwisko dziecka – żywienie + miesiąc.