Oddziały

Przedszkole Integracyjne Nr 117 Przyjazna Kraina” składa się z 4 oddziałów:

Oddział 1 – Misie
Oddział 2 – Krasnale
Oddział 3 – Zające
Oddział 4 – Odkrywcy


Nasze Przedszkole jest przedszkolem integracyjnym – co to oznacza?
W każdym oddziale integracyjnym uczy się i bawi maksymalnie 20 dzieci. Od 3 do 5 z nich posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.