Materiały z konferencji

10 rzeczy o AAC2
Prawo do komunikacji
Przedszkole Integracyjne nr 45
Przedszkole Specjalne nr 393
Przewodnik po Zamościu
Ulotka zasady
Warszawa 14.03.2018
Przedszkole Integracyjne nr 117

Informacje o prelegentach

Violetta Pulwarska
Oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego.
Wieloletni pracownik nadzoru pedagogicznego w MEN i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Nadzorująca m.in. kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizowaną również przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Autorka programów doskonalenia nauczycieli oraz publikacji dotyczących edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie przewodnicząca Dzielnicowego Centrum Integracji  na Mokotowie i Zastępca Naczelnika  Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Justyna Sobczyk 
Reżyserka, pedagog  teatru.
Założycielka Teatru 21 i współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.
Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiedzę o teatrze zdobyła w Akademii Teatralnej w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów pedagogika teatru na Uniwersität der Künste w Berlinie. Stypendystka organizacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku. Teatr 21 powstał w 2005 r. z pierwotnych warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Aktorami są przede wszystkim uczniowie oraz absolwenci szkoły – osoby z zespołem Downa i autyzmem.

 

Joanna Dzwonkowska
Neurologopeda, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany.
Od 23 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii. Pracuje w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie oraz w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia. Prowadzi również zajęcia dla studentów logopedii APS, SWPS oraz SWPR. Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Agnieszka Pilch
Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany.
Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ekspert MEN, wicedyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z   osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz w pracy z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się.
W latach 2009 – 2015 prezes Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”.  Wykładowca na wielu szkoleniach z dziedziny wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Superwizor zajęć dla dzieci niemówiących prowadzonych metodami AAC w Polsce i na Ukrainie. Organizator ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce AAC.

 

Maria Kuźniewska – Zdrojowy
Nauczyciel rehabilitacji ruchowej ,nauczyciel dyplomowany.
Od 1985 roku pracuje w Przedszkolu Specjalnym nr 393 w Warszawie.Zajmuje się usprawnianiem dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Od 21 lat jest dyrektorem przedszkola.

 

Agnieszka Przybylska- Szumert
Neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.
Od 2005 r. pracuje  w Przedszkolu Specjalnym nr 393 w Warszawie. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju i terapią małych dzieci w zakresie mowy, porozumiewania się, umiejętności jedzenia. Terapeuta komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Trener  programu rozwoju poznawczego małego dziecka „Klucz do uczenia się”. Pracuje również w  Poradni dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną  przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

Dorota Jaskulska
Pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy.
Pracuje jako pedagog i terapeuta w Przedszkolu Specjalnym nr 393 od 2016 roku. 

 

Olga Kuligowska
Pedagog specjalny.
Pracuje w Przedszkolu Specjalnym nr 393 od 2017 roku.

 

Agnieszka Krupa
Logopeda, pedagog specjalny.
Prowadzi terapię dzieci i dorosłych. Swoje doświadczenie jako logopeda zdobywała pracując w przedszkolach, Centrum Terapii i Rozwoju „Indygo” w Warszawie oraz w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie. W terapii z dziećmi wykorzystuje elementy logorytmiki. Obecnie pracuje w Przedszkolu Integracyjnym nr 117 w Warszawie.

 

Magdalena Świder 
Oligofrenopedagog , nauczyciel mianowany.
Terapeuta wczesnej interwencji i pomocy dziecku i rodzinie. Od 10 lat pracuje w Przedszkolu Integracyjnym Nr 117 „Przyjazna Kraina” jako nauczyciel wspomagający, od 6 lat jako pedagog – terapeuta w przedszkolu ogólnodostępnym. 

 

Anna Michalska
Surdopedagog, nauczyciel dyplomowany.
Od 25 lat pracuje w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie. Trener II stopnia PSPiA  KLANZA. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli i rodziców. Zafascynowana jest myśleniem wizualnym i notowaniem graficznym.

 

Anna Ozimkiewicz  
Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany .
Od 16 lat pracuje  w Przedszkolu Integracyjnym  nr 45. Współautorka programu rozwijania umiejętności społecznych u dzieci przedszkolnych „Nasza drużyna”.  Posiada rekomendację PTP I stopnia  – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi: TRAD „Szansa”, Centrum Praw Kobiet, OPiP Drabina, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Młodzi Migają Muzykę
To grupa uczniów z Przystanku Łucka, która zajmuje się interpretowaniem tekstów piosenek w polskim języku migowym i nagrywaniem teledysków. Pracują razem od listopada 2012 roku. Obecnie grupa liczy 10 osób, mają dużo energii i pomysłów, nie boją się nowych wyzwań, angażują się w różne projekty, lubią muzykę. Gdy tylko mają czas spotykają się, by zrobić razem nowy klip. W czasie weekendowych warsztatów  pokazują, że muzykę czuje się sercem. Zapraszają  do świata między ciszą a dźwiękiem.

 

Łucja Paulina Stobnicka – Stolarska
Neurologopeda , nauczyciel dyplomowany.
Pracuje w Przedszkolu Specjalnym nr 393 w Warszawie od 1995 r. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju  i terapią małych dzieci w zakresie mowy, komunikacji i umiejętności jedzenia. Jest członkiem zespołu FASada, działającym przy Fundacji Rodzin Adopcyjnych, zajmującym się kompleksową diagnozą dzieci z FAS i FASD. Pracuje również  na oddziale Patofizjologii Wcześniaka i Noworodka warszawskiego szpitala MSWiA.

Program konferencji

Konferencja p.t. „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”

14 marca 2018 r.

Zapis graficzny konferencji poprowadzi Anna Michalska

 

Program:

9.00- 9.30 rejestracja uczestników i odbiór materiałów konferencyjnych
9.30- 9.50 rozpoczęcie konferencji, powitanie zaproszonych gości
9.50-10.00 „Komunikacja drogą do włączania” – Violetta Pulwarska
10.00-10.30 „Teatr 21 – Opowieść o intensywnych poszukiwaniach formy teatralnej, która chce pomieścić wyobraźnię, możliwości i języki aktorów” – Justyna Sobczyk
10.30-11.00 „Jak wspierać rozwój komunikacji dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej z wykorzystaniem AAC” – Joanna Dzwonkowska
11.00-11.30 „Skuteczne sposoby wspierania umiejętności komunikowania się z pomocą AAC (alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się)” – cz. IAgnieszka Pilch
11.30-12.00 przerwa kawowa 
12.00-12.20 Prezentacja filmu „Mówić każdy może – tak rozmawiamy z dziećmi w Przedszkolu Specjalnym nr 393” – Maria Kuźniewska – Zdrojowy
12.20-12.45 „Wprowadzanie komunikacji wspomagającej w Przedszkolu Integracyjnym nr 117” – Agnieszka Krupa, Magdalena Świder
12.45-13.15 „Nasza drużyna” – ilustracja kroków umiejętności społecznych, wspierających komunikację dzieci autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie – Anna Michalska, Anna Ozimkiewicz
13.15-13.45 przerwa lunchowa
13.45-14.00 Młodzi Migają Muzykę występ młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie
14.00-14.30 „Skuteczne sposoby wspierania umiejętności komunikowania się z pomocą AAC (alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się)” – cz. IIAgnieszka Pilch
14.30-14.45 pytania, zakończenie konferencji