Program konferencji

Konferencja p.t. „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”

14 marca 2018 r.

Zapis graficzny konferencji poprowadzi Anna Michalska

 

Program:

9.00- 9.30 rejestracja uczestników i odbiór materiałów konferencyjnych
9.30- 9.50 rozpoczęcie konferencji, powitanie zaproszonych gości
9.50-10.00 „Komunikacja drogą do włączania” – Violetta Pulwarska
10.00-10.30 „Teatr 21 – Opowieść o intensywnych poszukiwaniach formy teatralnej, która chce pomieścić wyobraźnię, możliwości i języki aktorów” – Justyna Sobczyk
10.30-11.00 „Jak wspierać rozwój komunikacji dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej z wykorzystaniem AAC” – Joanna Dzwonkowska
11.00-11.30 „Skuteczne sposoby wspierania umiejętności komunikowania się z pomocą AAC (alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się)” – cz. IAgnieszka Pilch
11.30-12.00 przerwa kawowa 
12.00-12.20 Prezentacja filmu „Mówić każdy może – tak rozmawiamy z dziećmi w Przedszkolu Specjalnym nr 393” – Maria Kuźniewska – Zdrojowy
12.20-12.45 „Wprowadzanie komunikacji wspomagającej w Przedszkolu Integracyjnym nr 117” – Agnieszka Krupa, Magdalena Świder
12.45-13.15 „Nasza drużyna” – ilustracja kroków umiejętności społecznych, wspierających komunikację dzieci autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie – Anna Michalska, Anna Ozimkiewicz
13.15-13.45 przerwa lunchowa
13.45-14.00 Młodzi Migają Muzykę występ młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie
14.00-14.30 „Skuteczne sposoby wspierania umiejętności komunikowania się z pomocą AAC (alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się)” – cz. IIAgnieszka Pilch
14.30-14.45 pytania, zakończenie konferencji