Konferencja

„Rozmawiać i doświadczać … to jest największym szczęściem człowieka
Platon

Potrzeba komunikowania się jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Komunikacja to klucz do wyrażania siebie, to wzajemne relacje osób, to rozumienie innych i poznawanie otaczającego świata.

Osobom niemówiącym lub z zaburzeniami mowy porozumiewanie umożliwia, zastępuje bądź ułatwia Komunikacja Alternatywna (AAC) i Wspomagająca.

AAC najczęściej stosowana jest u osób z porażeniem mózgowym, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością sprzężoną, afazją czy po przebytym udarze. Obejmuje wszelkie metody, z pomocą tablic, książek czy urządzeń elektronicznych, wykorzystujące znaki niewerbalne, gesty, grafikę obrazki, piktogramy, symbole, klocki słowne.

Do najbardziej znanych metod komunikacyjnych należą m.in.: system alternatywnej komunikacji Blissa, System Piktogram, System rysunkowy PCS, język migowy, system gestów MAKATON, Alfabet Punktowy do dłoni, System Fonogestów, System Braille. Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca pomaga dzieciom, młodzieży i osobom  dorosłym we wzmacnianiu poczucia samodzielności, w ekspresji własnych potrzeb, dokonywaniu wyborów rozwijaniu sfery poznawczej oraz intelektualnej.