Odkrywcy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2020 R.

DLA DZIECI 6- LETNICH  Z ODDZIAŁU IV „ODKRYWCY”

 

W tym miesiącu będziemy realizować następujące tematy:

 1. Listy do Mikołaja
 • Utrwalanie wiadomości na temat postaci Mikołaja i tradycji związanych z obdarowywaniem prezentami.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3 i zapisu cyfrowego.
 • Stosowanie liczebników porządkowych
 • Utrwalanie pojęcia para.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Nauka piosnki „Sanie Mikołaja”
 • Uwrażliwianie na los zwierząt w zimowych warunkach.
 • Rozwijanie zainteresowań światem zwierząt.

 

 1. Zapraszamy na przedstawienie
 • Wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, rozpoznawanie i nazywanie bohaterów wybranych bajek.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania i nazywania emocji
 • Kształtowanie umiejętności społecznych : empatii.
 • Uwrażliwianie na krzywdę innych osób- dostrzeganie potrzeb innych.
 • Utrwalanie tematyki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej.

 

 1. Ślady na śniegu
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych.
 • Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Poznanie kształtu litery „P,p” drukowanej i pisanej.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Poznanie nazw i wyglądu wybranych gatunków ptaków.
 • Utrwalanie tematyki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Nauka pastorałki „Bosy pastuszek”.
 • Poznanie właściwości kredy.
 1. Świąteczne drzewko
 • Rozwijanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Poznanie świątecznych tradycji i zwyczajów.
 • Doskonalenie pracy w zespole.
 • Utrwalanie wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
 • Doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności poprzez manipulowanie na konkretach.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi, stosowanie pojęć: mniej o, więcej, tyle samo.
 • Utrwalanie pastorałki „Bosy pastuszek”.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej.

 

 1. Nowy Rok
 • Poszerzanie słownictwa biernego i czynnego. Rozumie pojęcie Nowy Rok.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności poprzez manipulowanie na konkretach.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej.
 • Poznanie tradycji noworocznych.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych : empatii.
 • Wspólne kolędowanie.

Angielski

 • W tym miesiącu poznamy nazwy związane z Bożym Narodzeniem (słownictwo: (Christmas, Christmas tree, baubles, candy canes, star, tinsel, lights)

– Będziemy uczyć się  piosenki „We wish you a Merry Christmas”-Super Simple Songs:

 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy holidays to you, your family, your friends. Happy holidays, Merry Christmas, and a Happy New Year. Let’s clap. We all do a little clapping. We all do a little clapping. We all do a little clapping. Christmas is here. Let’s jump. We all do a little jumping. We all do a little jumping. We all do a little jumping. Christmas is here. Let’s stomp. We all do a little stomping. We all do a little stomping. We all do a little stomping. Christmas is here. Shhh…let’s whisper. We all do a little whispering. We all do a little whispering. We all do a little whispering. Christmas is here. Big voices! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

 • Bedziemy uczyć się rymowanki „Christmas tree”:

Let’s decorate the Christmas tree.

Let’s decorate the Christmas tree.

Baubles, tinsel, candy canes and lights,

But it also needs a star that glows at night.

Who’s got the lights?

Me! Me!

Put in on the tree.

Who’s got a bauble?

Me! Me!

Put in on the tree.

Who’s got a candy cane?

Me! Me!

Put them on the tree.

Who’s got the tinsel?

Me! Me!

Put in on the tree.

Baubles, tinsel, candy canes and lights,

But it also needs a star that glows at night,

Who’s got the star?

Me! Me!

Put it on the tree.

Happy Christmas!

 • Będziemy ćwiczyć globalne rozumienie tekstu w trakcie słuchania historyjki.