Zające

Zamierzenia dydaktyczne Październik 2020

Listopad

 • Jesienny deszcz
 • Rozwija sprawność manualną
 • Podaje sposoby na schronienie przed deszczem
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Obserwuje i opisuje przyrodę
 • Zna literę drukowaną U
 • Wie, jak porządkować ogród jesienią
 • Obserwuje i opisuje zjawiska atmosferyczne
 1. Polska mój kraj
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Zna hymn Polski
 • Zna godło i flagę Polski
 • Zna największe miasta Polski
 • Wie, jak należy zachować się na uroczystościach
 • Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem
 1. Mój zwierzak
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta
 • Tworzy postaci zwierząt z figur geometrycznych
 • Zna pojęcie zwierzęta domowe
 • Zna potrzeby zwierzęcia i wie, jak się nim opiekować
 • Rozwiązuje i układa zagadki
 • Zna pojęcie przyjaźń
 • Wie, że zwierzę może być przyjacielem człowieka
 • Opowiada, w jaki sposób opiekujemy się zwierzętami
 • Zna rolę i znaczenia psa w życiu człowieka
 • Wie, czym zajmuje się weterynarz
 1. Dzień pluszowego misia
 • Zna kształt wielkiej litery drukowanej M
 • Rysuje mapę – orientuje się na kartce papieru
 • Odczuwa przynależność do grupy poprzez wspólne obchodzenie święta w przedszkolu
 • Integruje się z grupą podczas zabawy
 • Wykonuje sylwetę misia z wykorzystaniem szablonu i włóczki
 • Przelicza obiekty, wskazuje różnice między obrazkami
 • Rozwija sprawność rąk podczas nawlekania kółek
 • Zna podstawowe informacje o niedźwiedziach

ANGIELSKI:

– Ćwiczy globalne rozumienie tekstu w trakcie słuchania historyjki

– Poznaje nazwy nazywające członków rodziny i czynności  (słownictwo:  mummy, daddy, brother, sister, granny, grandpa, boy, girl, children, throw, kick, roll, bounce, pass)

Uczy się piosenki
Throw the ball to mummy

 1. Throw the ball to mummy, mummy, mummy.

Throw the ball to mummy, 1 – 2 – 3. 2.

 1. Kick the ball to daddy, daddy, daddy.

 Kick the ball to daddy, 1 – 2 – 3. 3.

 1. Roll the ball to baby, baby, baby.

Roll the ball to baby, 1 – 2 – 3. 4.

 1. Bounce the ball to brother, brother, brother.

Bounce the ball to brother, 1 – 2 – 3. 5.

 1. Pass the ball to sister, sister, sister.

Pass the ball to sister, 1 – 2 – 3.

Nauka rymowanki
Children listen well!

 1. Children, children listen well!

Boys put your hands up.

Boys put your hands down.

 1. Children, children listen well!

Girls put your hands up.

 Girls put your hands down.

 1. Children, children listen well!

Girls stand up.

Girls sit down.

 1. Children, children listen well!

Boys stand up.

 Boys sit down.

 1. Children, children listen well!

Children clap.

Children clap.