Dni otwarte

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW
 2 marca 2017 r. (piątek) w godzinach 17.00 -18.30 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców, opiekunów prawnych do odwiedzenia  naszego przedszkola, zobaczenia sal dydaktycznych i ogrodu.  Przedszkole gwarantuje ochraniacze na obuwie dla osób dorosłych. Tego dnia odbędzie się też  krótkie spotkanie z Dyrektorem Przedszkola, podczas którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje o pracy i działalności  naszej placówki.

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA NOWYCH KANDYDATÓW
W trakcie trwania rekrutacji do naszego przedszkola, odbędzie  się jedno spotkanie adaptacyjne ze wszystkimi dziećmi zapisywanymi po raz pierwszy i ich rodzicami oraz rozmowa z wykwalifikowanym pracownikiem przedszkola, podczas której będzie można przedstawić potrzeby swojego dziecka i własne oczekiwania. Będzie to dobra okazja do poznania miejsca pobytu dziecka, jego opiekunów i form pracy. O terminach spotkania zostaną Państwo powiadomieni po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych. Kolejne zajęcia adaptacyjne będą odbywać się w miesiącu maju i czerwcu po ogłoszeniu.