Przyjmowanie wniosków

DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA
WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 
w Przedszkolu Integracyjnym nr 117 „ Przyjazna Kraina” (przedszkole pierwszego wyboru)

            Rekrutacja nowych kandydatów rozpoczyna się 2 marca 2018 r.


1. Od  2  marca od godzina 13.00  do 18 marca godz.20.00  trwa rejestracja wniosków systemie przez rodziców.
2. Od  2 marca od  godzina 13.00  do 19 marca do  godzina 16.00  należy w przedszkolu pierwszego wyboru  złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:
2 marca (piątek)                  13.00 – 17.00
19 marca ( poniedziałek)     8.00  –  16.00

Od 5 marca do 16 marca 2018 r. w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek –  godz.    8.00- 17.00
środa, czwartek – godz.     8.00- 16.00
piątek – godz.     8.00- 15.00

 

Rodziców starających się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/18 prosimy o:

  •  Przestrzeganie terminów i sposobu zapisywania dziecka zgodnie z harmonogramem  Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.
  • Przestrzeganie godzin przyjmowania dokumentów w Przedszkolu Integracyjnym  nr 117 „ Przyjazna Kraina”.
  • Dostarczenie razem z wnioskiem kompletu dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (ustawowych, samorządowych) zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.