Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Nadszedł czas zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/19. 
Nasze przedszkole realizuje program integracyjny dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w czterech grupach dziecięcych. W każdej jest 20 dzieci, w tym 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z powrotem dzieci 6-letnich do przedszkola cztery roczniki wychowanków zorganizowane są w czterech  grupach.

 W roku szkolnym 2018/2019 będziemy mieli cztery grupy wychowawcze:

  • grupę pięciolatków i sześciolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
  • grupę pięciolatków i czterolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
  • grupę czterolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
  • grupę trzylatków  – nowi kandydaci, którzy muszą przejść przez procedurę rekrutacji,

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w już istniejących grupach kontynuujących
będą przyjmowani nowi kandydaci.

Dla dzieci z niepełnosprawnością będziemy mieć 6 wolnych miejsc.
Kandydaci muszą posiadać  aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.
W orzeczeniu powinno być  wskazane  przedszkola integracyjnego, jako miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.