Konferencja

„Rozmawiać i doświadczać….to jest największym szczęściem człowieka

                                                                                                                      Platon

Potrzeba komunikowania się jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Komunikacja to klucz do wyrażania siebie, to wzajemne relacje osób,  to rozumienie innych i poznawanie otaczającego świata. Osobom niemówiącym lub z zaburzeniami mowy porozumiewanie  umożliwia, zastępuje bądź ułatwia Komunikacja Alternatywna (AAC) i Wspomagająca. AAC najczęściej stosowana jest u osób z porażeniem mózgowym, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością sprzężoną, afazją czy po przebytym  udarze. Obejmuje wszelkie metody z pomocą tablic, książek czy urządzeń elektronicznych, wykorzystujące znaki niewerbalne, gesty, grafikę – obrazki, piktogramy, symbole, klocki słowne.
Do najbardziej znanych metod komunikacyjnych należą m.in.: system alternatywnej komunikacji Blissa; System Piktogram, System rysunkowy PCS, Język migowy, system gestów MAKATON, Alfabet Punktowy do dłoni, System Fonogestów, System Braille, a Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca pomaga dzieciom,  młodzieży i osobom  dorosłym we wzmacnianiu poczucia samodzielności, w ekspresji własnych potrzeb, dokonywaniu wyborów rozwijaniu sfery poznawczej i intelektualnej.