Ramowy rozkład dnia

Obowiązuje od 1.09.2013r.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
  • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku
  • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według  postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

Pobyt na świeżym powietrzu uzależniony  jest od warunków pogodowych.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 8:00–13:00
7.00-8.30 Schodzenie się dzieci
Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.
Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne.
8.30–8.40 Przygotowanie do śniadania:
Czynności porządkowo – gospodarcze
Czynności samoobsługowe – zabiegi higieniczne
8.40–9.00 ŚNIADANIE
9.00–10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli oraz praca wyrównawcza w oparciu o programy indywidualne.
10.00–10.15 Przekąska – owoc, warzywo lub sok.
10.15–11.30 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry, zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i przez nauczyciela.
11.30–11.45 Przygotowanie do obiadu:
Czynności soobsługowe
11.45–12.15 OBIAD
12.15–14.00 Grupy młodsze („Misie” i „Krasnale”)

  • Odpoczynek poobiedni, relaksacja
  • Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych

Grupy starsze („Zające” i „Odkrywcy”)

  • Krótka relaksacja
  • Swobodna zabawa dzieci
  • Pobyt na świeżym powietrzu
13.00–14.00 Grupy starsze („Zające” i „Odkrywcy”)

Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna.
Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

14.00–14.15 Przygotowanie do podwieczorku
Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe
14.15–14.30 PODWIECZOREK
14.30–16.00 Pobyt na świeżym powietrzu
Zabawy organizowane lub dowolne.
Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna.
Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.
Kontakty indywidualne.
16.00–16.15 Przekąska
16.15–17.00 Kontynuacja pobytu w ogrodzie, zabaw, pracy z dzieckiem
17.00–17.30 Rozchodzenie się dzieci