Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
INTEGRACYJNYM NR 117 „ PRZYJAZNA KRAINA”
7:00-8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opisywanie historyjek obrazkowych. Praca indywidualna z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Prace porządkowe.
8:10-8:20
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, zestaw ćwiczeń porannych.
8:20-8:30
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30-9:00
Śniadanie, uczenie samodzielnego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole, uwzględnianie decyzji dziecka, co do ilości spożywanego posiłku oraz upodobań. Mycie zębów.
9.00-11:45
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. II śniadanie, w szatni uczenie samodzielnego przebierania się, dbania o porządek w szafce, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy organizowane przez nauczyciela – plastyczne, badawcze, konstrukcyjne, obserwacje. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
11.45-12:00
Przygotowanie do posiłku, mycie rąk.
12.00-12:30
Obiad, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku.
12.30-14:15
W grupie pierwszej „ Misie” i grupie drugiej „ Krasnale – leżakowanie lub inna forma odpoczynku dostosowana do potrzeb dzieci. W grupie trzeciej i czwartej – praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniami, realizacja indywidualnych programów terapeutycznych, Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym realizowany temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
14.15-14:30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
14:30-15:00
Podwieczorek, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia.
15.00-17.30
Zabawy zorganizowane lub swobodne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, rysowanie, budowanie z klocków, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, samodzielne oglądanie książek, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny, pobyt w ogrodzie IX-X i IV-VI: zabawy dowolne, odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).