Wznowienie pracy

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że  placówka wznawia pracę od 18.05.2020 r. (poniedziałek). W porozumieniu i zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego  oraz  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020  roku  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w tygodniu 11.05 – 15.05.2020r. przygotowaliśmy budynek oraz sale przedszkolne, ogród, place zabaw na przyjęcie dzieci.

  Pozdrawiamy

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Integracyjnego nr 117 „ Przyjazna Kraina”