Ważna informacja

Szanowni Rodzice

Z pewnością rodzi się Wam wiele pytań związanych z zapowiedzią  przez ministra oświaty otwarcia przedszkoli i żłobków od 6.05.2020roku. W czwartek 30 kwietnia późnym popołudniem otrzymałam list od Pana Prezydenta R. Trzaskowskiego skierowany do rodziców. Poprosiłam o przesłanie do Państwa powyższego listu.

                Pan Prezydent podjął decyzję, że 6.05.2020 roku w Warszawie nie zostaną otwarte żłobki i przedszkola, których organem prowadzącym jest m. st. Warszawę. W swoim liście dokładnie wyjaśnia, dlaczego podjął taką decyzję.

30 kwietnia 2020r. późnym popołudniem GIS wydał wytyczne, które muszą spełnić przedszkola, aby przyjąć i zaopiekować się dziećmi. Wytyczne te wprowadzają na terenie przedszkoli reżim sanitarny, określają maksymalną liczbę dzieci, sposób obliczania jaki należy przyjąć przy wyliczeniu liczby osób,  które będą przebywać w jednej sali.

Wskazują, że z pracy wyłączone są osoby po 60-tym roku życia. W naszym przedszkolu jest to sześć osób. Te ograniczenia spowodują, że będę musiała przyjąć do przedszkola tylko określoną liczbę dzieci. Dostałam wytyczne od MEN, którym dzieciom w pierwszej kolejności zapewniamy opiekę

 ( rodzice wykonujący pracę w służbie zdrowia, handlu, służbach mundurowych, bezpośrednio zaangażowanych  w walkę z epidemią).

Jest mi smutno, że nie będę mogła przyjąć wszystkich dzieci do przedszkola, bo rozumiem ,że potrzebujecie państwo spokoju, wyciszenia i dobrych warunków  do pracy. Wiem, że musicie pracować, uczyć się, a  także odpoczywać.

Proszę jednak o zrozumienie i wyrozumiałość. Czekamy na wytyczne i decyzję od  samorządu.

Przygotowujemy się, sprzątamy , myjemy,  czyścimy całe przedszkole. Opracowujemy procedury, które,  jak będą gotowe zostaną państwu przesłane.

 

Jeśli chodzi o pracę przedszkola w czasie wakacji to pracujemy 6 tygodni ( 30 dni roboczych) z przerwą 2,5 tygodnia. Termin zostanie ustalony z Radą Rodziców do  8 maja.

W budżecie przedszkola mam pieniądze na remont  sal dydaktycznych na pierwszym piętrze ( grupa odkrywcy i Krasnale), chciałabym po mimo wszystko wykonać te  remonty. 

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                              Agata Sośnia