Projekt edukacyjny „Piłka”

W listopadzie w oddziale I „Misie” zrealizowany został projekt badawczy „Piłka”. Dzieci szukały odpowiedzi na pytania: Gdzie można bawić się piłką? Do jakich zabaw i gier potrzebna jest piłka? Jak piłka wygląda w środku? Czy piłką można malować? Czy piłka pływa?  Dzieci z oddziału I „Zgromadziły” różne rodzaje piłek, które przyniosły z domu. Dzięki tym piłkom zorganizowano wystawę w sali „Misiów”. Dzieci z oddziału I przeprowadzały również samodzielnie doświadczenia, pozwalające im znaleźć odpowiedzi na pytania zadane przez nie wcześniej. Naszą grupę odwiedził również ekspert Pani Mirosława Kazimirska -Michalska, która opowiedziała dzieciom o sportach i zabawach, w których wykorzystywana jest piłka. Na zakończenie projektu prace dzieci zawisły na tablicy w korytarzu.