„POLITYKA OCHRONY DZIECI” W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”.

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje

Jest to pierwszy program w Polsce w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

LOGO CHD

W środę 11 marca w Sejmie odbyła się konferencja inaugurująca program certyfikacji placówek oświatowych – Chronimy Dzieci. Zadaniem programu jest wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Obrady otworzył marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Podczas konferencji zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów – Monika Gołębiewska-Kozakiewicz wspólnie z Moniką Sajkowską – prezes Fundacji Dzieci Niczyje oraz przedstawicielką Ministerstwa Edukacji Narodowej Anną Wesołowską wręczyły pierwsze certyfikaty mokotowskim palcówkom, które uczestniczyły w pilotażowym etapie wdrażania programu „Chronimy Dzieci”.

Prestiżowe wyróżnienie otrzymało między innymi nasze przedszkole – Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”

47b00f026675caf899a1181d4d276d9d2653d9af

Program „Chronimy Dzieci” realizuje Fundacja Dzieci Niczyje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, działających na rzecz dzieci. W ramach programu jest przyznawany certyfikat „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysokie standardy opieki nad  najmłodszymi. Mają one m.in. ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronią dane osobowe i wizerunek dziecka, dbają o bezpieczny dostęp dzieci do internetu oraz zatrudniają jedynie pracowników sprawdzonych pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Dyrekcjom oraz wszystkim pracownikom wyróżnionych placówek Zarząd Dzielnicy Mokotów składa serdeczne gratulacje oraz życzy dalszych sukcesów!

Program „Chronimy Dzieci” jest współfinansowany w ramach dotacji ze środków finansowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.Szczegółowe informacje:

Poradnik dla członków zespołów interdyscypinarnych i grup roboczych Niebieskie KartyOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania, które prowadzi to:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Coroczny, ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”, prowadzony od 2008 roku
 • Wydawanie pisma „Niebieska Linia”

Pomocy psychologicznej i prawnej udziela klientom nieodpłatnie.

Na przestrzeni lat współpracowali między innymi z:

 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ministerstwem Sprawiedliwości,
 • Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Phare,
 • Funduszem Inicjatyw Społecznych,
 • Policją.


Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia POLITYKI OCHRONY DZIECI W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”