Pasowanie na Przedszkolaka

Październik pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 letnich i ich rodziców, tego właśnie miesiące odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość  pasowanie na przedszkolaka. Dzieci i rodziców z oddziału I „Misie”” przywitała uroczyście pani dyrektor. Po wspólnej zabawie z rodzicami, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności pani dyrektor Agata Sośnia dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania oraz mały upominek. Wszystkim podobała się zabawa, chociaż w niejednym oku mam pojawiły się łzy wzruszenia.

„Święto Drzewa”

Przedszkole Integracyjne 117 „Przyjazna Kraina”  przystąpiła w październiku 2017 r. do programu edukacyjno-ekologicznego pt. „Święto Drzewa” wspierającej program „Milion drzew” dla Warszawy”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w  biosferze. Do akcji przystąpiły dzieci z całego przedszkola, a głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia były dzieci 5 i 6  letnie.

„Święto Drzewa” jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku.

Głównymi założeniami  tematyki dotyczącej „Święta Drzewa”, było:

  • Wyrabianie w dzieciach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.
  • Rozwijanie postaw proekologicznych.
  • Zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie.
  • Zachęcanie do zaangażowania się w działaniu na rzecz ochrony środowiska – sadzenie nowych drzew.
  • Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody. 

Projekt badawczy „Drzewa – drewno”

Drzewa są nieodłącznym elementem naszego życia gdyż biorą udział w produkcji tlenu, który jest niezbędny do funkcjonowania wszystkich żywych organizmów jak również oczyszczają powietrze z toksyn dlatego dzieci z grupy „Odkrywcy” i „Zające” już we wrześniu rozpoczęły projekt edukacyjny „Drzewo”.

Głównym celem projektu było:

  • Budowanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności o produkcji drewna i papieru, zasadach zachowania się w lesie).
  • Rozbudzanie zainteresowania rolą lasów, parków w życiu człowieka.
  • Kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew. Nauka zasad odpowiedniego       zachowania się w lesie.
  • Kształtowanie postawy proekologicznej w aspekcie oszczędzania papieru.
  • Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej  poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

Nauczyciele wspólnie z dziećmi i rodzicami stworzyli tzw. Centrum Badawcze, gdzie gromadzone były eksponaty przyrodnicze związane z tematem (szyszki, liście, grzyby, patyki, kora, drewienka) oraz albumy, atlasy, ilustracje przyrodnicze.

1 3 4 5