Kadra

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra z przygotowaniem pedagogicznym i wieloletnim doświadczeniem. Proces integracyjny w placówce wspomagają specjaliści terapeuci.


Dyrektor Przedszkola

mgr Agata Sośnia 

piątek dniem bez interesantów

Grupa I „Misie”

mgr Elżbieta Szabla – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Marta Sobol – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Ewelina Kulik – nauczyciel wspomagający

Wiesława Hejduk – pomoc nauczyciela

Sylwia Niezgoda – woźna oddziałowa

Grupa II „Krasnale”

mgr Magdalena Latocha – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Karwowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Aleksandra Pawelek – nauczyciel wspomagający

Urszula Szybińska – pomoc nauczyciela

Luiza Mieczkowska- woźna oddziałowa

Grupa III „Zające”

mgr Ewa Dziuba – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Natalia Tych  – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Agata Sośnia – dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr. Anna Nosowska – Zaręba – nauczyciel wspomagający

Maria Kotwińska – woźna oddziałowa

 
Grupa IV „Odkrywcy”

mgr Mirosława Kazimierska – Michalska  – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Kinga Kacprzyk– nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Świder – nauczyciel wspomagający

Ewa Jesińska – woźna oddziałowa

 

Nauczyciel religii – Wakat
Za tworzenie zdrowych i kolorowych jadłospisów oraz sprawy gospodarcze odpowiada Pani Anna Laszczkowska.

 

W naszej kuchni, z której codziennie dzieci dostają zdrowe  posiłki, pracują Panie Beata Pluta i Teresa Leśniewska

 

O nasze przedszkole, ogród, sprawny sprzęt, zaopatrzenie i inne ważne sprawy dba Pan Mirosław Kruszewski

 

Dzielnicowe Centra Integracji


 

Dzielnicowe Centra Integracji

 

W każdej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy funkcjonują Dzielnicowe Centra Integracji.

Zadaniem Centrów jest:

 • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
 • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

 

Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia lub porady mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Skład Dzielnicowego Centrum  Integracji

1) Pani Violetta  Pulwarska – Zastępca Naczelnika  Wydziału Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów – przewodnicząca,

2) Pani Grażyna Kondracka – Główny specjalista w Wydziale Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,

3) Pani Małgorzata Jarnuszkiewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   nr 8,

4) Pani Maria Głodek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,

5) Pani Monika Mokrzyszczak – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 45,

6) Pani  Agata Sośnia – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117,

7) Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi,

8) Pani Mariola Jakowicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi,

9) Pani Małgorzata Kułaczkowska – Dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi,

10) Pani Lidia Kumanek – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62,

11) Pani Małgorzata Pucułek – Dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi,

12) Pani Maria Maciejewska –  Radna Rady Dzielnicy Mokotów  m. st. Warszawy (Komisja Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy),

13) Pani Irmina Jakubczak – Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 188,

14) Pani Maria Kuźniewska- Zdrojowy – Dyrektor Przedszkola Specjalnego
nr 393,

15) Pani Hanna Myszewska – Dyrektor Przedszkola nr 326.

 

Informator o szkołach i placówkach specjalnych

Przedstawiamy Państwu kolejną edycję informatora o szkołach i placówkach specjalnych, uwzględniającą zmiany, jakie w nich zaszły w 2013 r.

Zasadniczą treść prawie 100 – stronicowego opracowania stanowi katalog ofert edukacyjnych poszczególnych zespołów szkół i placówek. Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie – jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta kształcenia jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, przewlekle chorych (przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych) oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Czytaj dalej

„POLITYKA OCHRONY DZIECI” W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”.

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje

Jest to pierwszy program w Polsce w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

LOGO CHD

W środę 11 marca w Sejmie odbyła się konferencja inaugurująca program certyfikacji placówek oświatowych – Chronimy Dzieci. Zadaniem programu jest wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Obrady otworzył marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Podczas konferencji zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów – Monika Gołębiewska-Kozakiewicz wspólnie z Moniką Sajkowską – prezes Fundacji Dzieci Niczyje oraz przedstawicielką Ministerstwa Edukacji Narodowej Anną Wesołowską wręczyły pierwsze certyfikaty mokotowskim palcówkom, które uczestniczyły w pilotażowym etapie wdrażania programu „Chronimy Dzieci”.

Prestiżowe wyróżnienie otrzymało między innymi nasze przedszkole – Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”

47b00f026675caf899a1181d4d276d9d2653d9af

Program „Chronimy Dzieci” realizuje Fundacja Dzieci Niczyje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, działających na rzecz dzieci. W ramach programu jest przyznawany certyfikat „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysokie standardy opieki nad  najmłodszymi. Mają one m.in. ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronią dane osobowe i wizerunek dziecka, dbają o bezpieczny dostęp dzieci do internetu oraz zatrudniają jedynie pracowników sprawdzonych pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Dyrekcjom oraz wszystkim pracownikom wyróżnionych placówek Zarząd Dzielnicy Mokotów składa serdeczne gratulacje oraz życzy dalszych sukcesów!

Program „Chronimy Dzieci” jest współfinansowany w ramach dotacji ze środków finansowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.Szczegółowe informacje:

Poradnik dla członków zespołów interdyscypinarnych i grup roboczych Niebieskie KartyOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania, które prowadzi to:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Coroczny, ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”, prowadzony od 2008 roku
 • Wydawanie pisma „Niebieska Linia”

Pomocy psychologicznej i prawnej udziela klientom nieodpłatnie.

Na przestrzeni lat współpracowali między innymi z:

 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ministerstwem Sprawiedliwości,
 • Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Phare,
 • Funduszem Inicjatyw Społecznych,
 • Policją.


Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia POLITYKI OCHRONY DZIECI W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”