KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informujemy, iż: Czytaj dalej

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Rytmika

Rytmika to metoda artystyczno-pedagogiczna stworzona przez szwajcarskiego kompozytora i pedagoga Emila Jaques-Dalcroze’a, która polega na doświadczaniu i poznawaniu muzyki poprzez ruch, improwizację, a także solfeż.

 Dzieci w trakcie zajęć muzycznych w naszym przedszkolu:

 • poznają i śpiewają piosenki dziecięce, ludowe, patriotyczne czy okolicznościowe,
 • wykonują tańce regionalne i narodowe,  nowoczesne
 • grają też na instrumentach perkusyjnych.

Każdym spotkaniom towarzyszy żywy akompaniament pianina, wysokiej jakości nagrania utworów z repertuaru muzyki klasycznej i rozrywkowej, a także mnóstwo rekwizytów, które pomagają aktywnie słuchać muzyki .

Osoba prowadząca: Tatiana Suligina

Zajęcia odbywają się:

środa godz.: 9.00 – grupa IV Odkrywcy
środa godz.: 9.30 – grupa I Misie

piątek godz.: 9.00 – grupa III Zające
piątek godz.: 9.30 – grupa II Krasnale

Zajęcia taneczne

Taniec

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu to zabawy o charakterze integracyjnym, podczas których dzieci poznają układy taneczne do utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – począwszy od muzyki klasycznej i ludowej po muzykę współczesną.

Głównym celem zajęć jest:

 • stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju  dzieci ,
 • wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

 Taniec spełnia także rolę terapeutyczną, poprzez maksymalną aktywizację ciała i psychiki dziecka.

Osoba prowadząca: Jakub Łabno

Zajęcia odbywają się:

środa godz.: 14.00 – grupa II Krasnale
środa godz.: 14.30 – grupa IV Odkrywcy
środa godz.: 15.00 – grupa I Misie
środa godz.: 15.30 – grupa III Zające

Język angielski

Osoba prowadząca: Elżbieta Szabla

Angielski

W naszym przedszkolu zajęcia z j. angielskiego są realizowane zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym jest włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się w formie zabawy:

 •  Nauczyciel tworzy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego:
  • Jest to realizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w  języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw,
  • wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym,
  • włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Nauczyciel korzysta z materiałów wydawnictwa: Nowa Era „English Play Box 1″ (dla grupy I), MAC „I love Boo” (dla grupy II), Nowa Era „English Play Box 2″ (dla grupy III) oraz Nowa Era „English Play Box 3 – roczne przygotowanie do szkoły” (dla grupy IV).

Zajęcia odbywają się:

Grupa I Misie – czwartek: zamiennie rano – 10.00/po południu – 14.30
Grupa II Krasnale – ruchomo w ciągu dnia
Grupa III Zające – wtorek i środa: zamiennie – rano po głównych zajęciach/po południu po obiedzie
Grupa IV Odkrywcy – wtorek i środa godz.: 11.30

Zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego

Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność, prostotę i efektywność zyskała uznanie na całym świecie i jest propagowana jako jeden z ważnych czynników rozwoju psychicznego małych dzieci. Wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne przyczynia się do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi.

Proponowany  system ćwiczeń ruchowych  poprzez swoją naturalność i prostotę  realizowany jest w atmosferze zabawy i rozwija w dziecku aktywność, spontaniczność, zainteresowanie otoczeniem, daje mu  możliwość przeżycia radości oraz dzielenia jej  z innymi.

Zestaw ćwiczeń realizowany prze nauczycieli w grupach:

 • wspomaga rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy z drugim dzieckiem,
 • rozwija u dziecka poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do innych,
 • rozwija u dziecka poczucie własnego ciała i otaczającej je przestrzeni i usprawnia je ruchowo.

Zajęcia realizowane są jeden raz w tygodniu w każdej grupie. Prowadzone są przez nauczyciela wspomagającego pracującego w danej grupie.

Zajęcia badawcze

Zajęcia badawcze

Dociekliwy Przedszkolak to zajęcia badawcze dla Przedszkolaków, których celem jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości poznawczej. Dzieci samodzielnie wykonują proste eksperymenty, które wprowadzają w różne dziedziny nauki, zachęcają do kreatywnego myślenia i prowokują do wyciągania wniosków. Wspólne wykonywanie doświadczeń traktujemy jak zabawę, z innej perspektywy pokazujemy dzieciom otaczający nas świat. Zajęcia są wstępem do zdobywania wiedzy w kolejnych etapach edukacji.

U nas nie ma nieudanych eksperymentów!

Dociekliwy Przedszkolak podczas zajęć korzysta z bezpiecznych produktów i materiałów, których na co dzień używa się w domu.

Każde dziecko otrzymuje swój zestaw do eksperymentowania.

Zajęcia odbywają się w każdej grupie osobno od godz. 9.00.

Zajęcia finansowane są z Rady Rodziców.

Tematy w roku szkolnym 2020/2021:

Październik: Co ma wspólnego samolot z zapięciem na rzep? – jakie patenty z przyrody wykorzystuje człowiek.

Listopad: Czy powietrze waży? – ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie w nas.

Grudzień:  Czy jesteśmy sami w kosmosie? – o miejscu Ziemi we wszechświecie.

28 Styczeń: Czy światło białe na pewno jest białe? – rozszczepianie światła białego, mieszanie kolorów.

11 Luty: Czy chmury są puszyste? – obieg wody w przyrodzie, powstawanie chmury, zjawiska atmosferyczne.

4 Marzec: Czy możemy latać jak ptaki? – nieloty, budowa samolotów,

22 Kwiecień: Dlaczego korzeń zawsze rośnie w dół? – do czego potrzebne są rośliny.

20 Maj: Czy bańka mydlana może być kwadratowa? – napięcie powierzchniowe.

10 Czerwiec: Co kipi w kuchni? – reakcje chemiczne, kipiące mieszanki.

Osoby prowadzące zajęcia:

Pani Ida – edukatorka, harcerka, animatorka. Jeździ na wyjazdy jako wychowawca i instruktor zajęć ogólnorozwojowych. Studiowała pedagogikę wczesnoszkolną i pracowała przy takich projektach jak Rowerowy Maj, Stop Look Wave czy Ochotnicy Warszawscy. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od ponad 10 lat, w wolnym czasie głaszcze swoje koty lub jeździ rowerem.

Pani Marta – edukatorka, animatorka, wychowawca, autorka zajęć edukacyjnych. Prowadzi warsztaty badawcze w przedszkolach i szkołach. Od lat współpracuje m.in. z Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Dzieci, pracowała jako trenerka przy projekcie Rowerowy Maj. Autorka scenariuszy lekcyjnych dla magazynu Świerszczyk.

Kalendarz Wydarzeń

Dzień Pluszowego Misia25 listopada 2020 r.

wszystkie grupy w naszym przedszkolu świętowały

Dzień Pluszowego Misia

Z tej okazji przygotowano  dla dzieci wiele atrakcji.

 

Święto drzewa10 październik 2020 r.

Święto Drzewa

W październiku, w naszym przedszkolu obchodziliśmy  „Święto Drzewa” pod patronatem fundacji „Klub Gaja”.

Przez dwa dni 9 i 12 października 2020 r. dzieci z młodszych grup : gr. I „ Misie”, i gr. II „ Krasnale” prowadziły różne działania przyrodnicze, które zostały podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną w ogrodzie przedszkolnym.

zajęcia badawcze Październik 2020 r.

PROJEKT BADAWCZY – DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM

Z okazji „Święta Drzewa” w miesiącu październiku, w grupie III „ Zające” oraz w grupie IV „Odkrywcy” odbył się PROJEKT BADAWCZY „DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM”.

Wybory do Rady Rodziców

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków Przedszkola Nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie.
 2. Rada Rodziców składa się z członków Rad Grup.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 4. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców:
 • przewodniczący Rady Rodziców,
 • zastępca przewodniczącego,
 • skarbnik

5. Pozostałe osoby wchodzącą w skład Rady Rodziców przedszkola i są jej członkami.

Wybory do Rady Grupy

 1. Wybory do Rady Grup przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu.
 2. Rodzice dzieci z danej grupy, uczestniczący w zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Grupy.
 3. Rada Grupy powinna liczyć min. 3 osoby ( o liczbie decydują rodzice danej grupy).
 4. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
 5. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem komisji skrutacyjnej, wybranej w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 6. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Grupy.
 7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 8. Członkowie z poszczególnych Rad Grypowych wchodzą w skład Rady Rodziców.

Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola nr 117Przyjazna Kraina” to integralny podmiot naszej placówki działający ściśle w jej strukturach. Rada reprezentuje interesy oraz wspólne dobro zarówno rodziców, jak i wychowanków naszego przedszkola. Jej działania reguluje Prawo oświatowe oraz nasz Statut.

Rada Rodziców ma swój rachunek bankowy założony w Banku Millennium, na który można dokonywać dobrowolnych wpłat.

Zgromadzone na koncie środki przeznaczane są na różnego rodzaju atrakcje dla naszych Przedszkolaków: nagrody i prezenty dla dzieci, teatrzyki, koncerty, imprezy okolicznościowe.


Nr konta: 36 1160 2202 0000 0001 7893 8287


Nazwa Odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie,
ul. Sielecka 26, 00-736 Warszawa.

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz składka za miesiąc … .


Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Przedszkola Integracyjnego Nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie


Przedszkole Integracyjne Nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:

Data istotnej aktualizacji: 2021-01-28.

1.      Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.

2. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • kursor góra – dół – przewijanie strony
 • skróty klawiszowe:
  • Tab – przejście do kolejnego elementu
  • Spacja – przewinięcie strony w dół
  • Shift+spacja – przewinięcie strony w górę
  • Ctrl+P – wydrukuj bieżącą stronę
  • Ctrl+S – zapisz stronę na komputerze
  • Ctrl+R – odśwież aktualnie otwartą stronę
  • Ctrl oraz znak + – powiększa stronę
  • Ctrl oraz znak – – pomniejsza stronę.

4. Użyto wtyczki WP Accessibility Helper:

 • Podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Zatrzymanie animowanych elementów strony;
 • Możliwość powiększania czcionki na stronie;
 • Podkreślone i zaznaczone linki.

5. Dostępność architektoniczna:

ul. Sielecka 26, 00-738 Warszawa

 • Sposób dojazdu

Do placówki można dojechać komunikacją miejską – autobusami nr: 180, 131, 167, 168.

 • Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada podjazdów dla wózków, pochylni ani wind.

Przedszkole nie ma własnych miejsc parkingowych. W okolicy również nie ma wyznaczonych miejsc, na których mogą parkować osoby z niepełnosprawnościami.

Na teren placówki można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Sośnia, e-mail: asosnia@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 841-16-54.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

7. Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

1 2