Zajęcia adaptacyjne

Szanowni Rodzice
Zapraszamy dzieci przyjęte do naszego przedszkola na zajęcia adaptacyjne, które
odbędą się w następujących terminach:

 

10.05.2018 r. godz.16:00

„ Miś Kacperek wita wszystkich” – zabawy dzieci i rodziców

Cele: zachęcanie do przychodzenia do przedszkola w oczekiwaniu ciekawych zabaw i zajęć. Poznanie sal i otoczenia, rozwijanie umiejętności społecznych. Poznanie imion dzieci i rodziców podczas wspólnych zabaw.

30.05.2018 r. godz. 16:00

„ Na łące” – zabawy dzieci i rodziców

Cele: wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, zniwelowanie lęku i niepokoju związanego z pobytem dziecka w przedszkolu. Nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.

 

06.06.2018 r. godz. 16:00

„ Wesoła zabawa”

Cele: eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem roku szkolnego, zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu; wprowadzanie miłej, przyjaznej atmosfery, pełnej radości i zaufania.

 

20.06.2018 r.

„ Przedszkolne zabawy w ogrodzie”

Cele: poznanie dzieci w zabawie dowolnej oraz inicjowanej przez nauczyciela, możliwość pokazania elementów pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej; poznanie rodziców w działaniu i zabawie z własnym dzieckiem.

 

28.08.2018 r. – spotkanie z rodzicami godz. 16.00

„ Jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu” – spotkanie z rodzicami

– obniżenie lęku, stresu rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkolnego;

– uświadomienie rodziców o potrzebach emocjonalnych dziecka w nowych warunkach przedszkolnych i pomocy w procesie przystosowania.

– integracja rodziców miedzy sobą

– zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami , budowanie wzajemnej więzi opartej na zaufaniu.