Informacja dla rodziców

Podobny obraz

Drodzy Rodzice

W związku z wieloma pytaniami odnośnie pobytu dzieci na placu zabaw, informujemy, że wyjścia uzależnione są od jakości powietrza w tym czasie. Stan Jakości powietrza sprawdzić można na bieżąco na stronie http://www.um.warszawa.pl/ , lub klikając na sam dół Naszej strony w zakładkę ” Miasto Stołeczne”. Najbliższa Stacja pomiaru jakości powietrza znajduje się na ulicy Aleja Niepodległości 

Projekt badawczy

Znalezione obrazy dla zapytania 100 rocznica odzyskania niepodległości

W tym tygodniu ( 8-12.10.2018 )  we wszystkich grupach zrealizowany zostanie projekt badawczy w temacie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W tym temacie w salach grupowych zostaną zorganizowane kąciki patriotyczne, a także dzieci wykonają prace plastyczne różnymi technikami, które będzie można oglądać na wystawie w holu przedszkola.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Integracyjne nr 117„Przyjazna Kraina” (P117), z siedzibą w Warszawie   przy ul. Sieleckiej 26, 00-738 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Panią Agatę Sośnia.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu Integracyjnym nr 117 „Przyjazna Kraina ” jest Pani Renata Zarzeczna, tel. 723 243 677, e-mail: iod@dbfomokotow.pl.
 • Administrator danych osobowych – dyrektor Przedszkola – przetwarza zebrane dane osobowe w celu:
 1. realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych Przedszkola na podstawie przepisów prawa oświatowego;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedszkola oraz jego mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie przepisów prawa oświatowego;
 3. usprawnienia realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych poprzez przetwarzanie dodatkowych danych, podanych dobrowolnie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka – na podstawie ich zgody;
 4. dla celów promocji Przedszkola na podstawie zgody osób, których dane dotyczą lub rodziców/prawnych opiekunów w przypadku dziecka niepełnoletniego.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organ prowadzący, organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz P117 usługi, takie jak Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów, bank,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania dziecka do przedszkola. Dane wpisane do dokumentacji objętej obowiązkiem archiwizacji, będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Instrukcji kancelaryjnej. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub do obrony przed takimi roszczeniami.
 • Każdą z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub elektroniczną.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w P117 narusza przepisy

 

 • Podanie danych osobowych do celów określonych w pkt. 3a i 3b jest wymogiem ustawowym i konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczęszczania dziecka do P117. Podanie danych do celów określonych w pkt. 3c i 3d jest dobrowolne a konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa dziecka w działaniach promocyjnych P117 oraz utrudnienie kontaktu pomiędzy placówką a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

                                                                                        

Zwiedzamy Warszawę

W poniedziałek 14 maja 2018 r. grupa „Odkrywców” wybrała się na plac marsz. Józefa Piłsudskiego. Po drodze odwiedzili pełną uroku fontannę oraz sprawdzili, która jest godzina na zegarze słonecznym.

„Polska jej piękno i historia – poznajemy naszą Ojczyznę”

17 kwietnia w ramach projektu badawczego „Polska jej piękno i historia- poznajemy naszą Ojczyznę” odwiedzili nas żołnierze Wojska Polskiego  Pani Sylwia i Łukasz C. , którzy na co dzień służą w X Pułku Samochodowym w Warszawie. Nasi eksperci umożliwili dzieciom wczucie się w rolę żołnierza poprzez przymierzenie hełmu ochronnego i kamizelki, które okazały się niesamowitą atrakcją dla naszych dzieci. Po tej wizycie wiele dzieci zadeklarowało, że w przyszłości zostanie żołnierzami. W takim razie od dziś w przedszkolu powinniśmy witać się słowami Czołem dzieci!

Przegoń zimowego lenia!

Dobra zabawa to w tej grupie codzienność. Rodzice wraz z dziećmi podczas spotkania pokonywali i przeciągali niesforną linę, ścigali się trzymając wiaderko pełne wody, byli prowadzeni przez dzieci z zamkniętymi oczami do celu – trzymając sadzonkę kwiatu, ostatnim zadaniem było stworzenie owadów wykorzystując rolki po papierze i oczywiście nie obyło się bez zdrowej przekąski.
       

1 2 3 5